Målsättning

Tanken på att planera ner den femte delen till mitt fantasymanus lades till sidan igen. Jag insåg att det skulle bli alldeles för besvärligt med två kompletta manus planerade, det skulle förhindra mig för att göra utsvängningar i del fyra rent av. Där brukar alltid dyka upp något under skrivprocessen som inte är planerat, och är då femte delen också planerad, kan detta leda till problem som istället blir besvärliga att lösa.
   Däremot har skrivprocessen kommit igång, sent om länge.
   Det känns bra att vara igång igen, ett litet frågetecken har dock dykt upp under skrivandets gång, lite såhär i efterhand. Jag oroar mig lite för att det hela låter som en enda lång upprepning, lite svårt att förklara här, det får visa sig den dagen jag läser igenom det kompletta manuset första gången. Med andra ord, jag litar till att min planering är rätt gjord och att den här känslan som jag har just nu, är fel ute.
   Målsättningen för året, är att få de första 20 kapitlen skrivna. Det är en del jobb, men det bör gå att genomföra. Problemet är inte direkt att skriva kapitlen, men själva planeringen av dessa kan ibland ta lika lång tid som att skriva dem, känns det som. Jag namnger varje kapitel och dessa namn kommer ibland väldigt naturligt och ibland tvärtom, tar evigheter komma fram till något passande.
   För tillfället har jag två kapitel planerade men innan dessa är klara måste jag planerat upp de kommande. Detta kan innebära långa timmars jobb även om jag för det mesta vet vad som ska komma, (tack vare min planering) men varje karaktärs ”liv” ska likväl delas upp och fördjupas ju längre in i berättelsen jag kommer.

Okej, detta blir allt för denna gång, blir till att försöka blogga en gång till innan årets slut, ta upp hur målsättning gått och vad som väntar skrivåret 2017.

Till dess, God Jul!

14 dec 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)