Det närmar sig

Beslutet att ändra slutet för det här manuset har gjorts. Faktum är annars hade här manusets sista kapitel blivit skrivet igår, och som det blev är jag nöjd med valet med ändringen. Det är inte så att kapitlet i mina ögon blev dåligt, inte alls, och kanske hade jag valt att utforma det något annorlunda om jag beslutat mig för att det skulle bli manusets sista och inte som nu.
   Det behöver jag dock inte tänka på nu.
   Antalet kapitel har ökat ganska stadigt den senaste tiden. Ibland har där blivit små uppehåll i skrivandet när jag behövt lite tid att planera om nu med slutets ändring. Det slutgiltiga slutet på manuset finns i huvudet nu, men jag har fortfarande svårt att helt ut uppskatta hur många kapitel där återstår innan jag kan säga att det är klart.
   En liten oro har smugit sig på mig att manuset kan tyckas som en lång transportsträcka, det är min förhoppning att när jag läser igenom resultatet för första gången själv, kommer inse så inte är fallet. Skulle jag ha fel, får jag se vad jag kan göra åt det, kanske behöver jag ta bort något i handlingen? Det vore första gången i ett manus för min del i sådana fall, men just nu vet jag helt enkelt inte.
   Som vanligt när jag skriver får varje kapitel sina individuella Word dokument innan jag efter färdigställandet slår samman dem alla, så hur många sidor det här manuset ligger på i detta läge vet jag inte, det är alltid en överraskning att få vid sammanslagningen.
   Däremot är jag tämligen säker på att jag skrev manuset längsta kapitel igår, ett av längsta i varje fall. Av de kvarstående tror jag i nuläget där inte finns något som kommer mäta sig med detta. Kanske kunde jag delat det här kapitlet i två, men jag tror det löser sig ändå, ett par längre kapitel bör inte skada för läsupplevelsen.
   Ett par frågeställningar har dykt upp sedan jag valde att ändra slutet. Vad dessa är håller jag för mig själv.
   En kan jag dela med mig av, det rör två av mina karaktärer. Jag vet inte hur jag ska avsluta deras medverkan för det här manuset än. Det har helt klart varit en miss i min planering av manuset, för de har annars följt handlingen prickfritt som det känns i varje fall.
   Men som med alla problem som dyker upp, jag kommer lösa det här också, på något sätt och förhoppningsvis till nästa blogginlägg kommer fjärde delen av min fantasyberättelse att vara färdigskriven!

15 apr 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)