Planering

Insåg att skriva komiskt inte riktigt var min grej, det projektet har lagts på is för en tid framöver, får se om inspirationen kommer tillbaka att kanske en dag göra det klart. Det började bra men sen kom det hela av sig och på något sätt måste jag få det hela att inte låta som en enda lång upprepning, kapitel för kapitel, det var lite där det hela körde fast.

Däremot har jag återigen tagit tag i taktpinne rörande fjärde delen av min fantasyberättelse. Egentligen tyckte jag till en början att det inte var rätt tidpunkt ge mig på det stora projektet som det är, men detta är tidpunkten på året när jag brukar skriva som bäst och den lågan vill jag hålla igång.
   Det har tagit mig lite över en månad komma ifatt med mina tankar, hur den här delen ska utformas och sen lägga grunden för den femte och som jag nu har insett det, avslutande delen.
   Fjärde delen är nu planerad så pass att jag bestämt vad som ska hända de olika karaktärerna när så att jag senare kan sammanbinda det hela utan (att förhoppningsvis) missa något. Det som slagit mig lite, är att det här manuset kan bli lite annorlunda, dock förhoppningsvis på ett bra sätt ändå. Jag har kommit så pass långt in i berättelsen nu, enligt mig själv, att en del frågetecken rörande vissa karaktärer måste redas ut. Det känns som några hamnat lite på efterkälken, fokusen har skiftat till andra karaktärer som tagit över lite, nu ska jag försöka skifta detta tillbaka lite, eller kanske snarare jämna ut det igen. Där kvarstår dock en karaktärer som jag inte gjort detta med än, rent av två, deras chans kommer möjligtvis i sista delen, det är inte helt bestämt än.
   I normala fall borde jag vid den här tidpunkten på året vara ett tiotal kapitel in i manuset, nu har fortfarande inte skrivfasen dragit igång men den närmar sig. Jag har sagt till mig själv inte sätta press på mig att då och då måste jag vara igång, utan ta min tid och se till verkligen vara redo. När det väl drar igång, vill jag helst kunna skriva på i jämn takt utan några större uppehåll.

Samtidigt har jag stött på ett annat hinder nu när den fjärde delen i stort sett är redo, och det är den avslutande femte delen. Innan har jag nämnt att jag funderat på att planera upp både fjärde och femte delen på samma gång. När jag nu avsluta fjärde delens planering, fick jag en hel del uppslag till den femte delen i huvudet och började därför genast skriva ner dessa idéer på en gång. En liten oro har dock infunnit sig att jag blanda ihop delarna när skrivprocessen drar igång. Av den anledningen tror jag faktiskt att jag kommer låta den femte delen vara ifred så länge, jag har mina idéer att gå tillbaka till när den fjärde väl är klar, grunden finns där.
   När hela berättelsen är klar, har jag i stort sett bestämt mig för att två av karaktärerna (kungarna) kommer få nya namn, vad dessa blir har jag inte en aning om, men något som mer passar in, de känns lite missvisande som det är nu, tyvärr. De kommer stanna kvar så länge jag skriver delarna sen när jag går över hela berättelsen från del ett och framåt kommer allt detta ändras, bara det blir en utmaning, något sådant har jag aldrig gjort.

Till en helt annan sak, bortom fantasymanusen, är en tävling som jag såg en artikel om. Den väckte mitt intresse, det är väl cirka två veckor sedan jag först såg den och hittills har jag inte fått några uppslag till vad jag skulle kunna skriva om, men deadline där är fortfarande relativt långt borta, har tid att tänka lite till.

Lite längre inlägg idag, till nästa gång, ha det bra.

16 nov 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)