Manusuppbyggnad

Just nu har jag kommit framtill den del av skrivandet där jag planerar mitt framtida manus. Det mesta av det jobbet gör jag i huvudet, där allt ligger och åker runt, något som jag inte helt kan förklara. Men där finns en del av min process som jag kan förklara i ett par steg.

  1.        Övergripande bild. Här gör jag en övergripande bild av manuset, kort om handlingen, huvudpersonen och generellt vad som kommer ske och när. För det mesta brukar jag göra detta i form av en mind-map (eller tankekarta) där jag förklarar allt så kortfattat som möjligt för mig själv. De gånger utomstående personer fått se mina anteckningar, vet jag av erfarenhet de inte kunnat förstå mycket av dem. Och med det menar jag, att när man gör de här tankekartorna, är det viktigaste att man själv förstår vad man vill ha sagt med dem, hitta sitt eget system så att säga.
  2.        Början/Inledning. Efter jag har en handling färdig, i varje fall till största delen. Jag planerar aldrig ett manus fullt ut, lämnar alltid rum för överraskningar i skrivprocessen. När jag planerar början eller inledningen till ett manus, försöker jag göra det så intresseväckande för läsaren som jag kan. Det beror ju förstås på vad för slags manus det handlar om. För att planera inledningen, skriver jag max en A4-sida för hand i punktform där allt jag vill ska hända finns med. Det händer att jag gärna skriver ett stycke eller två så jag har något att gå på när det är dags att skriva.
  3.        Mittpartiet. Detta säger kanske sig själv mer eller mindre. Här tar handlingen fart och manuset rör sig framåt med rask fart. Alltså presenterar jag här vändningar, planteringar och vad mer man vill ska hända. Precis som med början skriver jag max en A4-sida i punktform med vad som ska hända.
  4.        Slutet. Naturligtvis slutet av manuset. Här gör jag lite olika. Ibland planerar jag väldigt noga hur det ska gå till, men ibland låter jag manuset ”leva sitt eget liv” och där slutet får komma av sig själv.
  5.        Speciella händelser. Det är något som jag planerar under manusuppbyggnaden. Detta är däremot svårare att förklara, om inte omöjligt. Vad en speciell händelse för mig är, är något som enligt mig kommer påverka handlingen på ett eller annat sätt. Jag kan inte ge något konkret exempel för det skiljer sig åt vad det kan vara varje gång.

   Detta är i korthet hur det går till när jag planerar eller ”bygger upp” ett av mina manus. Kanske är där något som någon annan kan ha någon nytta av hur jag tänker.

17 jan 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)